CCTV7在线直播 CCTV5直播吧 NBA直播 中超直播 英超直播 西甲直播 德甲直播 意甲直播 欧冠直播 亚冠直播 世界杯直播 欧洲杯直播 亚洲杯直播 奥运会直播
loading...
CCTV7在线直播简介:CCTV7中央电视台军事农业频道主要栏目有聚焦三农、法制编辑部、致富经、农广天地、科技苑、乡土、乡村大世界等栏目。
 • 00:36 再见
 • 06:03 第二战场-2020-7
 • 06:34 国防故事-2020-52
 • 06:59 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 07:02 世界战史-2020-51
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 讲武堂-2020-13
 • 09:02 军事制高点-2020-24
 • 09:34 军事科技-2020-13
 • 10:04 兵器面面观-2020-56
 • 10:33 世界战史-2020-51
 • 10:58 国防故事-2020-52
 • 11:27 军事纪录-2020-54
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 军事制高点-2020-24
 • 13:06 军武零距离-2020-11
 • 13:41 兵器面面观-2020-56
 • 14:06 军事纪录-2020-54
 • 14:36 绝地刀锋23/36
 • 15:25 绝地刀锋24/36
 • 16:13 绝地刀锋25/36
 • 17:02 世界战史-2020-52
 • 17:29 军事纪录-2020-55
 • 17:54 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 18:03 兵器面面观-2020-57
 • 18:29 国防故事-2020-53
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 20:03 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 20:10 防务新观察-2020-63
 • 20:46 军事纪实-2020-64
 • 21:20 第二战场-2020-8
 • 21:56 渗透7/34
 • 22:45 渗透8/34
 • 23:36 军事纪实-2020-64
 • 00:11 兵器面面观-2020-57
 • 00:48 再见
 • 06:03 军事纪实-2020-64
 • 06:34 国防故事-2020-53
 • 06:59 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 07:02 世界战史-2020-52
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 谁是终极英雄-2020-13
 • 09:02 防务新观察-2020-63
 • 09:34 军事纪实-2020-64
 • 10:04 兵器面面观-2020-57
 • 10:33 世界战史-2020-52
 • 10:58 国防故事-2020-53
 • 11:27 军事纪录-2020-55
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 防务新观察-2020-63
 • 13:06 军营的味道-2020-9
 • 13:33 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 13:41 兵器面面观-2020-57
 • 14:06 军事纪录-2020-55
 • 14:36 绝地刀锋26/36
 • 15:25 绝地刀锋27/36
 • 16:13 绝地刀锋28/36
 • 17:02 世界战史-2020-53
 • 17:29 军事纪录-2020-56
 • 17:54 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 18:03 兵器面面观-2020-58
 • 18:29 国防故事-2020-54
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 20:03 国防微视频-军歌嘹亮-春天之后
 • 20:09 防务新观察-2020-64
 • 20:45 军事纪实-2020-65
 • 21:19 军事科技-2020-14
 • 21:55 渗透9/34
 • 22:45 渗透10/34
 • 23:36 军事纪实-2020-65
 • 00:10 兵器面面观-2020-58
 • 06:03 军事纪实-2020-65
 • 06:34 国防故事-2020-54
 • 06:59 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 07:02 世界战史-2020-53
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 军事科技-2020-14
 • 08:28 第二战场-2020-8
 • 09:02 防务新观察-2020-64
 • 09:34 军事纪实-2020-65
 • 10:04 兵器面面观-2020-58
 • 10:33 世界战史-2020-53
 • 10:58 国防故事-2020-54
 • 11:27 军事纪录-2020-56
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 防务新观察-2020-64
 • 13:06 军武零距离-2020-11
 • 13:41 兵器面面观-2020-58
 • 14:06 军事纪录-2020-56
 • 14:36 绝地刀锋29/36
 • 15:26 绝地刀锋30/36
 • 16:14 绝地刀锋31/36
 • 17:02 世界战史-2020-54
 • 17:29 军事纪录-2020-57
 • 17:54 国防微视频-军歌嘹亮-春天之后
 • 18:03 兵器面面观-2020-59
 • 18:29 国防故事-2020-55
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 20:03 国防微视频-军歌嘹亮-炮兵旅之歌
 • 20:09 防务新观察-2020-65
 • 20:45 军事纪实-2020-66
 • 21:19 军迷行天下-2020-14
 • 21:55 渗透11/34
 • 22:45 渗透12/34
 • 23:36 军事纪实-2020-66
 • 00:10 兵器面面观-2020-59
 • 06:03 军事纪实-2020-66
 • 06:34 国防故事-2020-55
 • 06:59 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 07:02 世界战史-2020-54
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 讲武堂-2020-13
 • 09:02 防务新观察-2020-65
 • 09:34 军事纪实-2020-66
 • 10:04 兵器面面观-2020-59
 • 10:33 世界战史-2020-54
 • 10:58 国防故事-2020-55
 • 11:27 军事纪录-2020-57
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-在一起(武警)
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 防务新观察-2020-65
 • 13:06 军营的味道-2020-9
 • 14:36 绝地刀锋32/36
 • 15:26 绝地刀锋33/36
 • 16:14 绝地刀锋34/36
 • 17:02 世界战史-2020-55
 • 17:29 军事纪录-2020-58
 • 17:54 国防微视频-军歌嘹亮-寸土不让(山东)
 • 18:03 兵器面面观-2020-60
 • 18:29 国防故事-2020-56
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 20:45 军事纪实-2020-67
 • 21:19 国防科工-2019-35
 • 21:55 渗透13/34
 • 22:45 渗透14/34
 • 23:36 军事纪实-2020-67
 • 00:10 兵器面面观-2020-60
 • 06:03 军事纪实-2020-67
 • 06:34 国防故事-2020-56
 • 06:59 国防微视频-军歌嘹亮-在一起(武警)
 • 07:02 世界战史-2020-55
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 老兵你好-2020-13
 • 09:02 防务新观察-2020-66
 • 09:34 军事纪实-2020-67
 • 10:04 兵器面面观-2020-60
 • 10:33 世界战史-2020-55
 • 10:58 国防故事-2020-56
 • 11:27 军事纪录-2020-58
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-因为有你在身旁
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 防务新观察-2020-66
 • 13:06 军迷行天下-2020-14
 • 15:26 绝地刀锋36/36
 • 16:14 生死兄弟情1/36
 • 17:03 世界战史-2020-56
 • 17:30 军事纪录-2020-59
 • 17:55 国防微视频-军歌嘹亮-红色蓝军旅
 • 18:03 兵器面面观-2020-61
 • 18:29 国防故事-2020-57
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 21:19 国防科工-2020-1
 • 21:55 渗透15/34
 • 22:45 渗透16/34
 • 23:36 军事纪实-2020-68
 • 00:10 兵器面面观-2020-61
 • 06:03 军事纪实-2020-68
 • 06:34 国防科工-2020-1
 • 07:04 国防故事-2020-57
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 讲武堂-2020-13
 • 09:00 国防微视频-军歌嘹亮-春天之后
 • 09:04 防务新观察-2020-67
 • 09:37 军事纪实-2020-68
 • 10:16 军迷行天下-2020-14
 • 10:52 谁是终极英雄-2020-13
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 防务新观察-2020-67
 • 13:06 军武零距离-2020-11
 • 13:36 国防微视频-军歌嘹亮-春天之后
 • 13:42 军迷行天下-2020-14
 • 14:12 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 14:19 生死兄弟情2/36
 • 15:09 生死兄弟情3/36
 • 15:57 生死兄弟情4/36
 • 16:45 军事科技-2020-14
 • 17:15 第二战场-2020-8
 • 17:47 国防微视频-军歌嘹亮-春天之后
 • 17:54 军营的味道-2020-9
 • 18:22 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 18:24 国防科工-2020-1
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 20:03 国防微视频-军歌嘹亮-春天之后
 • 20:09 军事制高点-2020-25
 • 20:45 军武零距离-2020-12
 • 21:21 老兵你好-2020-14
 • 22:30 渗透17/34
 • 23:19 渗透18/34
 • 00:09 军事制高点-2020-25
 • 06:03 军迷行天下-2020-14
 • 06:34 军武零距离-2020-12
 • 07:04 世界战史-2020-56
 • 07:30 国防军事早报
 • 07:58 老兵你好-2020-14
 • 09:00 国防微视频-军歌嘹亮-在一起(武警)
 • 09:05 军事制高点-2020-25
 • 09:37 军事科技-2020-14
 • 10:09 国防微视频-军歌嘹亮-在一起(武警)
 • 10:16 国防科工-2020-1
 • 10:52 谁是终极英雄-2020-13
 • 11:52 国防微视频-军歌嘹亮-在一起(武警)
 • 12:00 正午国防军事
 • 12:32 军事制高点-2020-25
 • 13:06 第二战场-2020-8
 • 13:40 军营的味道-2020-9
 • 14:08 五星剧场-红日(高清文件)
 • 16:10 军迷行天下-2020-14
 • 16:44 老兵你好-2020-14
 • 17:46 国防微视频-军歌嘹亮-乘梦飞翔
 • 17:54 讲武堂-2020-14
 • 19:00 新闻联播
 • 19:33 军事报道
 • 20:03 国防微视频-军歌嘹亮-战疫必胜
 • 20:09 军事制高点-2020-26
 • 20:45 军营的味道-2020-10
 • 21:15 谁是终极英雄-2020-14
 • 22:24 五星剧场-红日(高清文件)